O LUXarMED

 

  MISJA ZAKŁADU:
                „ PACJENT JEST NAJWAŻNIEJSZY”
                            

Polityka jakości
Celem naszej działalności jest świadczenie najwyższej jakości usług medycznych z zakresu Podstawowej , Ambulatoryjnej Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej , przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia personelu, łącznie z wyposażeniem. Zadania te realizujemy przez cele ustalone w naszych procesach postępowania skupiając się na elementach ważnych dla pacjenta, do których należą:

1. Ukierunkowanie na pacjenta
    Wszystkie procesy realizujemy dla dobra pacjenta. Procesy są monitorowane, oceniane i udokumentowane.

2. Zaangażowanie personelu
     Zespołowe metody działań są planowane, a ewentualne problemy rozwiązujemy wspólnie z pacjentem.

3. Systemowe podejście do zarządzania jakością
    Umiemy poruszać się po mapie naszych procesów, po to aby je planować, wykonać, sprawdzać i doskonalić.

4. Ciągłe doskonalenie
    Aby się doskonalić, musimy wiedzieć więcej. Oprócz wiedzy nabytej ciągle podnosimy swoje kwalifikacje z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Wyniki tych działań   oceniamy wspólnie przez audity.

5. Wzajemnie korzystne stosunki z dostawcami


Ocenionych i sprawdzonych dostawców wyrobów medycznych, wyposażenia, usług zewnętrznych  traktujemy jak uczestników naszych procesów, gdyż od ich zaangażowania zależy również satysfakcja pacjentów.
Prezes Zakładu Leczniczego „LUXARMED" Sp. z o.o. zapewnia, że niniejsza Polityka jakości jest znana personelowi Zakładu, jest zrozumiała, przestrzegana i oceniana pod względem przydatności.

              Pełnomocnik ds. SZJ                                                                                         Prezes         
              Stanisława Petrolewicz                                                                                       Bartosz Matan
 
                                            Tarnowskie Góry 06.05. 2014

  Poradnie specjalistyczne udzielające porad komercyjnych, są to:

PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA: 

 • Prof.dr hab. n. med. specj. chorób wew., gastroenterolog - KAROLINA SIEROŃ

PORADNIA HEPATOLOGICZNA:

PORADNIA KARDIOLOGICZNA:          wykonujemy badanie Holter -ciśnieniowy RR  i Holter EKG

specjalista chorób wewn. specjalista kardiolog  - EWA WOŁOSZYN- HORAK

specjalista chorób wewn. specjalista kardiolog   - ANETA OCIESSA

specjalista chorób wewn. specjalista kardiolog  - KRZYSZTOF MYRDA

PORADNIA NEUROLOGICZNA:  

 • Dr n.med.  specjalista  neurolog    - GABRIELA WOŹNIK- CHROMIŃSKA
 • Dr n.med.specjalista neurolog  - JERZY SANKOWSKI

PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI: 

 • specjalista neurolog dziecięcy, pediatra -  DANUTA AUGUSTYN

PORADNIA NEONATOLOGICZNA

PORADNIA CHORÓB PŁUC: - specjalista chorób płuc -MARZENA CHOLEWA

PORADNIA DERMATOLOGICZNA: 

 • Dr n.med. specjalista dermatolog - WITOLD BENDKOWSKI

PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA:

 • specjalista. chorób wewnętrznych, specjalista endokrynolog  - ALEKSANDRA SYGUŁA
 • specjalista ch. wewn. specjalista endokrynolog - MARIA  LEKSOWSKA - PAWLICZEK

PORADNIA  POŁOŻNICZO -GINEKOLOGICZNA TARNOWSKIE GÓRY UL. MICKIEWICZA 23

 • specjalista położnik, ginekolog - RYSZARD PILIS 
 • Dr n.med. specjalista położnik, ginekolog  -MAŁGORZATA NYCZ - RESKA   /wykonuje bezpłatnie  badania prenatalne   od 1 lipca 2017  w ramach umowy z NFZ/

PORADNIA GINEKOLOGICZNO -POŁOŻNICZA -TARNOWSKIE GÓRY UL. KOŚCIELNA 30 TEL. 32 2841116

 udziela porad bezpłatnie  w ramach umowy z NFZ

 specjalista ginekolog i położnik - DARIUSZ ĆWIOK,

specjalista ginekolog i położnik - RYSZARD PILIS

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ:

 • specjalista ortopedii i traumatologii  - MICHAŁ ŻYDEK

PORADNIA UROLOGICZNA:

 • Dr n. med. specjalista urolog, specjalista chirurg - WOJCIECH MARTULA

PORADNIA  CHIRURGI OGÓLNEJ:

 •  Dr n. med. specjalista chirurg -WOJCIECH MARTULA
 • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ:
 • specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii naczyniowej -  

PORADNIA LOGOPEDYCZNA:

 • mgr logopeda, neurologopeda - ANNA KARWATKA

PORADNIA OKULISTYCZNA

 • specjalista okulista  -  ELŻBIETA SOKÓŁ

PORADNIA ONKOLOGICZNA

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA:

 • lek. med. specjalista laryngolog dla dorosłych - JERZY ŚCISŁO

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH:

 • Dr.n. med. psycholog - PAWEŁ DĘBSKI
 • Prof nadzw ŚUM ,dr  hab n. med,psycholog, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży -  PIOTR GORCZYCA

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI:

 • Dr n.med, psycholog   -   PAWEŁ DĘBSKI
 • Prof nadzw.SUM,dr hab n. med. psycholog, lek. specjalista psychiatra,specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży  - PIOTR GORCZYCA

PORADNIA LECZENIA NERWIC:

 • Dr n.med., psycholog  - PAWEŁ DĘBSKI
 • Prof.nadzw,SUM, Dr.n. med.psycholog, lek. specjalista psychiatra,specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży - PIOTR GORCZYCA 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA

 • specjalista reumatolog - RYSZARDA BOGUCKA

PRACOWNIA USG:

 • Dr n. med. lek. radiolog   - KATARZYNA KRÓL,
 • Dr n.med. lek.radiolog   - ŁUKASZ CZARNECKI
 •  

PORADNIA MEDYCYNY PRACY:

 • specjalista medycyny pracy  - ALICJA SUKIENIK,
 • specjalista medycyny pracy - MARIA STACHNIK -WESOŁOWSKA
 • specjalista medycyny pracy - LESZEK JAGODZIŃSKI

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA:

 • mgr ELŻBIETA KRASOŃ
 • mgr KATARZYNA POLOK

Termin wykonania porad specjalistycznych  ustalany jest: 

 • w rejestracji od poniedziałku do piątku w godz od 8.00-18.00   
 • telefonicznie  nr  tel. 32 450 07 87 - rejestracja codziennie od 8.00 -18.00
 • GABINET  PODOLOGICZNY - DOROTA MARCINKOWSKA  rejestracja telefoniczna   tel. 692001262 
 • GABINET BIEGŁEGO  SĄDOWEGO -ORZECZNIK PSYCHOLOG - Dr.n. med. psycholog WALENTYNA ŁYCZKOWSKA

Pracownia psychologiczna, uprawniona przez Marszałka Województwa Śląskiego do przeprowadzania specjalistycznych badań psychologicznych, wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań psychotechnicznych, które zapewniają szybkie i rzetelne badania w miłej atmosferze.

Zakres wykonywanych przez Pracownię Psychologiczną badań psychologicznych obejmuje :

I. BADANIA PSYCHOLOGICZNE Z ZAKRESU PSYCHOLOGII TRANSPORTU (PSYCHOTESTY, BADANIE PSYCHOTECHNICZNE ):

1. Kierowcy zawodowi i kandydaci na kierowcę na wszystkie kategorie prawa jazdy.
2. Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy (w tym również kandydaci na te stanowiska).
3. Kandydaci i kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.
4. Kierujący pojazdem silnikowym skierowany, w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu, jeżeli:

 • kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych na podstawie art.130, ust.1.

5. Kierujący będący sprawcą wypadku drogowego.
6. Kierujący skierowany przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność  przeprowadzenia badania psychologicznego.
7. Osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
8. W ramach okresowych badań profilaktycznych osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy lub wykonujący przewozy na potrzeby własne.
9. Przedstawiciele handlowi i jeżdżący samochodami służbowymi.
10. Kierowcy i kandydaci do sportów rajdowych.

WAŻNE! Badania można wykonać codziennie w godz. 13.00-18.00

PROMOCYJNE CENY!

II. BADANIA PSYCHOLOGICZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY (BADANIA PROFILAKTYCZNE):

1. Wykonujący pracę na wysokości powyżej 3 metrów.
2. Pracownicy zabezpieczenia technicznego.
3. Operatorzy wózka o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym.
4. Prace związane z dużym obciążeniem psychicznym, praca w stresie, związana z zagrożeniem życia.
5. Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego tj: koparki, ładowarki, spycharki, walca drogowego itp.
6. Operatorzy ciężkiego sprzętu zmechanizowanego: suwnicy, żurawia wieżowego, samojezdnego, samochodowego.
7. Inne stanowiska objęte wykazem Ministra Zdrowia i Ministra Pracy (strażacy, ratownicy, strażnicy miejscy).

WAŻNE! Badania można wykonać codziennie w godzinach popołudniowych

Badania psychologiczne są wykonywane po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

Rejestracja telefoniczna czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz.  8.00- 18.00 nr telefonu 32 450 07 87

Osoby są umawiane na wyznaczoną godzinę. Czas trwania badań wynosi około 2-3 godzin. Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy w przypadku kierowców, skierowanie na badania, jeżeli zostało wydane przez pracodawcę lub lekarza). Ważne jest, aby na badanie przyjść wypoczętym i zdrowym, gdyż zmęczenie może wpływać na efekt wykonywanych zadań. Uprasza się również, aby osoby, które noszą okulary zabrały je na badania (okulary do czytania, chodzenia, jazdy nocą).

Serdecznie  zapraszamy!

Informujemy, że od 1 grudnia 2013r. w Przychodni Luxarmed Tarnowskie Góry ul. Adama Mickiewicza 23 rozpoczęła działalność Poradnia Medycyny Pracy.

Opis działalności

Poradnia Medycyny Pracy w Tarnowskich Górach ul. Adama Mickiewicza 23 znajduje się w centrum miasta i wykonuje kompleksowo wszystkie badania pracownicze w swojej siedzibie w tym również badania psychologiczne w ciągu jednego dnia (nie odsyła pracowników na badania specjalistyczne do innych podwykonawców co jest bardzo ważne dla pracodawcy i pracownika).

Poradnia dysponuje:

 • zespołem lekarzy specjalistów z zakresu medycyny pracy (w tym lekarzy uprawnionych do badań kierowców, osób pracujących w warunkach szkodliwych, pracujących na wysokości i narażonych na promieniowanie jonizujące);
 • zespołem lekarzy specjalistów (neurolog, laryngolog, okulista);
 • zespołem psychologów transportu.

Zakres badań:

Wykonujemy badania profilaktyczne pracujących (wstępne, okresowe, kontrolne).

Badania profilaktyczne wykonywane są w oparciu o zawarte umowy z pracodawcami.

W tym badania lekarskie:

 • osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • pracujących na wysokości,
 • członków ochotniczej straży pożarnej,
 • osób ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii,
 • dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • osób ubiegających się o wydanie licencji i posiadających licencje pracowników ochrony fizycznej,
 • badania psychologiczne, psychotesty sprawności ruchowej,
 • badanie audiometryczne, badanie spirometryczne, pole widzenia

oraz zgodnie z zawartymi umowami badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Badania wykonujemy codziennie do godz.18.00, po uprzedniej rejestracji i ustaleniu godziny badania.

Rejestracja do poradni odbywa się codziennie w. godz. 8.00-18.00, tel. 32 450 07 87

Serdecznie Zapraszamy do korzystania z naszych usług