Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej LUXarMEDPORADNIA LEKARZA RODZINNEGO UDZIELA PORAD W DWÓCH LOKALIZACJACH:

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO - TARNOWSKIE GÓRY UL. MICKIEWICZA 23 tel. 32 450 0787, 695925028

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO - TARNOWSKIE GÓRY UL. KOŚCIELNA 30 tel. 32 284 1116

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
Porad udzielają lekarze:

   • specjalista medycyny rodzinnej - DARIUSZ KORUS
   • lek. med. - IZABELLA WIECZOREK
   • specjalista pediatra - BEATA PIENIĄŻEK
   • specjalista chorób wewn., pulmonolog - MARZENA CHOLEWA
   • specjalista pediatra - EWA PEŁKA
   • specjalista med. rodzinnej - KATARZYNA SMAGIEŁ

  

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.: badania i porady lekarskie, bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz.

Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ.

Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ, obowiązkowe szczepienia ochronne, transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne.