Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej LUXarMEDPoradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
Porad udzielają lekarze:

   • specjalista medycyny rodzinnej - DARIUSZ KORUS
   • lek. med. - IZABELLA WIECZOREK
   • specjalista medycyny pracy  i chorób wewnętrznych - ALICJA SUKIENIK
   • specjalista neonatologii, pediatra - KRZYSZTOF DEKA .
   • specjalista pediatra - JOANNA ORŁOWSKA
   • specjalista ch. wewn, kardiolog w tr. - EWA WOŁOSZYN- HORAK
   • specjalista pediatra - KAROLINA KLIMASZEWSKA- ADAMUS
   • specjalista pediatra w tr.  - MAGDALENA FRYS- KUBALA

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.: badania i porady lekarskie, bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz.

Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ.

Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ, obowiązkowe szczepienia ochronne, transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne.