Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej

Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej LUXarMEDPołożna Podstawowej Opieki Zdrowotnej  udziela świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo–ginekologiczno -neonatologicznej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w gabinecie położnej POZ.

UWAGA!!! Prowadzimy Bezpłatny kurs z zakresu Szkoły Rodzenia w tym edukacja przedporodowa ,która przygotowuje do odbycia porodu , opieki nad noworodkiem  i położnicą  w formie wykładów, ćwiczeń i pokazów. Zapisy przyjmuje położna tel.  324500787 wykłady, ćwiczenia, pokazy. Zapraszamy.

Opieka położnicza nad pacjentkami realizowana jest od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej POZ świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym.

Realizuje profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy przeznaczony dla kobiet w wieku 25-59 polegający na  bezpłatnym pobraniu rozmazu cytologicznego.