Poradnia Medycyny Pracy

Informujemy, że od 1 grudnia 2013r. w Przychodni Luxarmed Tarnowskie Góry ul. Adama Mickiewicza 23 rozpoczęła działalność Poradnia Medycyny Pracy.

Opis działalności

Poradnia Medycyny Pracy w Tarnowskich Górach ul. Adama Mickiewicza 23 znajduje się w centrum miasta i wykonuje kompleksowo wszystkie badania pracownicze w swojej siedzibie w tym również badania psychologiczne w ciągu jednego dnia (nie odsyła pracowników na badania specjalistyczne do innych podwykonawców co jest bardzo ważne dla pracodawcy i pracownika).

Poradnia dysponuje:

   • zespołem lekarzy specjalistów z zakresu medycyny pracy (w tym lekarzy uprawnionych do badań kierowców, osób pracujących w warunkach szkodliwych, pracujących na wysokości i narażonych na promieniowanie jonizujące);
   • zespołem lekarzy specjalistów (neurolog, laryngolog, okulista);
   • zespołem psychologów transportu.

Zakres badań:

Wykonujemy badania profilaktyczne pracujących (wstępne, okresowe, kontrolne).

Badania profilaktyczne wykonywane są w oparciu o zawarte umowy z pracodawcami.

W tym badania lekarskie:

   • osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
   • pracujących na wysokości,
   • członków ochotniczej straży pożarnej,
   • osób ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii,
   • dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
   • osób ubiegających się o wydanie licencji i posiadających licencje pracowników ochrony fizycznej,
   • badania psychologiczne, psychotesty sprawności ruchowej,
   • badanie audiometryczne, badanie spirometryczne, pole widzenia

oraz zgodnie z zawartymi umowami badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Badania wykonujemy codziennie do godz.18.00, po uprzedniej rejestracji i ustaleniu godziny badania.

Rejestracja do poradni odbywa się codziennie w. godz. 8.00-18.00, tel. 32 450 07 87

Serdecznie Zapraszamy do korzystania z naszych usług