Polityka jakości

 

  MISJA ZAKŁADU:
                „ PACJENT JEST NAJWAŻNIEJSZY”
                            

Polityka jakości
Celem naszej działalności jest świadczenie najwyższej jakości usług medycznych z zakresu Podstawowej , Ambulatoryjnej Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Psychiatrycznej , przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia personelu, łącznie z wyposażeniem. Zadania te realizujemy przez cele ustalone w naszych procesach postępowania skupiając się na elementach ważnych dla pacjenta, do których należą:

1. Ukierunkowanie na pacjenta
    Wszystkie procesy realizujemy dla dobra pacjenta. Procesy są monitorowane, oceniane i udokumentowane.

2. Zaangażowanie personelu
     Zespołowe metody działań są planowane, a ewentualne problemy rozwiązujemy wspólnie z pacjentem.

3. Systemowe podejście do zarządzania jakością
    Umiemy poruszać się po mapie naszych procesów, po to aby je planować, wykonać, sprawdzać i doskonalić.

4. Ciągłe doskonalenie
    Aby się doskonalić, musimy wiedzieć więcej. Oprócz wiedzy nabytej ciągle podnosimy swoje kwalifikacje z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Wyniki tych działań   oceniamy wspólnie przez audity.

5. Wzajemnie korzystne stosunki z dostawcami


Ocenionych i sprawdzonych dostawców wyrobów medycznych, wyposażenia, usług zewnętrznych  traktujemy jak uczestników naszych procesów, gdyż od ich zaangażowania zależy również satysfakcja pacjentów.
Prezes Zakładu Leczniczego „LUXARMED" Sp. z o.o. zapewnia, że niniejsza Polityka jakości jest znana personelowi Zakładu, jest zrozumiała, przestrzegana i oceniana pod względem przydatności.

              Pełnomocnik ds. SZJ                                                                                         Prezes         
              Stanisława Petrolewicz                                                                                       Bartosz Matan
 
                                            Tarnowskie Góry 06.05. 2014