O LUXarMED

 Uprzejmie informujemy pacjentów, że od dnia 01.01.2014r. w nowym, nowocześnie wyposażonym budynku w Tarnowskich Górach  przy ul. Mickiewicza 23  rozpoczęła działalność w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia :

 • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej czynna od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00-18.00,
 • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej,
 • Gabinet Położnej Środowiskowej – Rodzinnej, realizując program zdrowotny w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, wykonuje bezpłatne badania cytologiczne u kobiet w wieku 25-59 lat.

Jednocześnie informujemy, że w nowym budynku  funkcjonuje również:

 • Poradnia Medycyny Pracy,
 • Pracownia Psychologiczna - wyposażona w nowoczesny sprzęt do wykonywania badań.

 

 

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej 


Tarnowskie Góry
ul. Mickiewicza 23
 
czynna: 
poniedziałek-piatek 
w godzinach 8:00-18:00

 

 

 

222

Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ.
W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent.

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Świadczenia pielęgniarki POZ w domu pacjenta

Opieką pielęgniarki POZ realizowaną w warunkach domowych mogą być objęte zadeklarowane do pielęgniarki POZ osoby w każdym wieku, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Opieka pielęgniarska sprawowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, w terminach uzgodnionych z pacjentem.

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej LUXarMEDPORADNIA LEKARZA RODZINNEGO UDZIELA PORAD W DWÓCH LOKALIZACJACH:

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO - TARNOWSKIE GÓRY UL. MICKIEWICZA 23 tel. 32 450 0787, 695925028

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO - TARNOWSKIE GÓRY UL. KOŚCIELNA 30 tel. 32 284 1116

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
Porad udzielają lekarze:

 • specjalista medycyny rodzinnej - DARIUSZ KORUS
 • lek. med. - IZABELLA WIECZOREK
 • specjalista pediatra - BEATA PIENIĄŻEK
 • specjalista chorób wewn., pulmonolog - MARZENA CHOLEWA
 • specjalista pediatra - EWA PEŁKA
 • specjalista med. rodzinnej - KATARZYNA SMAGIEŁ

  

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.: badania i porady lekarskie, bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz.

Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ.

Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ, obowiązkowe szczepienia ochronne, transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne, skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne.

 

Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej LUXarMEDPołożna Podstawowej Opieki Zdrowotnej  udziela świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo–ginekologiczno -neonatologicznej w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy oraz w gabinecie położnej POZ.

UWAGA!!! Prowadzimy Bezpłatny kurs z zakresu Szkoły Rodzenia w tym edukacja przedporodowa ,która przygotowuje do odbycia porodu , opieki nad noworodkiem  i położnicą  w formie wykładów, ćwiczeń i pokazów. Zapisy przyjmuje położna tel.  324500787 wykłady, ćwiczenia, pokazy. Zapraszamy.

Opieka położnicza nad pacjentkami realizowana jest od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej POZ świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym.

Realizuje profilaktyczny program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy przeznaczony dla kobiet w wieku 25-59 polegający na  bezpłatnym pobraniu rozmazu cytologicznego.